úroveň tělesné aktivity

Úroveň tělesné aktivity neboli PAL (zkratka pochází z anglického názvu physical activity level) je číselné vyjádření denní tělesné aktivity u konkrétního člověka. PAL se používá k odhadu celkového energetického výdeje a souvisí mj. s bazálním energetickým výdejem. Úroveň tělesné aktivity (PAL) pro dospělého člověka – s výjimkou těhotných a kojících žen – je definována jako podíl celkového energetického výdeje za 24 hodin (TDEE) a bazálního energetického výdeje (BMR):

PAL = TDEE / BMR

Tabulka: Hodnota úrovně tělesné aktivity (PAL) u lidí s různým životním stylem
PAL Intenzita tělesné aktivity v zaměstnání a ve volném čase
1,2–1,3 výlučně sedavý či lehavý způsob života
1,4–1,5 výlučně sedavé zaměstnání s minimem volnočasových aktivit
1,6–1,7 převážně sedavé zaměstnání spojené s občasným dodatečným výdejem energie na chůzi nebo stání, nízká nebo žádná volnočasová aktivita
1,8–1,9 zaměstnání, při němž člověk převážně stojí nebo chodí
2,0–2,4 fyzicky namáhavé zaměstnání nebo velmi aktivní trávení volného času

Zdroj: Německá společnost pro výživu (DGE)

Viz také tělesná aktivita, metabolický ekvivalent.