úroveň tělesné aktivity

Úroveň tělesné aktivity neboli PAL (zkratka pochází z anglického názvu physical activity level) je číselné vyjádření denní tělesné aktivity u konkrétního člověka. PAL se používá k odhadu celkového energetického výdeje a souvisí mj. s bazálním energetickým výdejem. Úroveň tělesné aktivity (PAL) pro dospělého člověka – s výjimkou těhotných a kojících žen – je definována jako podíl celkového energetického výdeje za 24 hodin (TDEE) a bazálního energetického výdeje (BMR):

PAL = TDEE / BMR

Hodnoty PAL u lidí s různým životním stylem jsou uvedeny v tabulce níže. Někdy bývá úroveň tělesné aktivity vyjadřována pomocí týdenního množství cvičení zaměřeného na vytrvalost, například v minutách týdně. Podle toho člověk spadá do některé ze čtyř níže uvedených kategorií:

  • Fyzicky neaktivní: Kromě aktivit nízké intenzity, které jsou nezbytné pro zvládání každodenních činností, fyzicky neaktivní lidé neprovádějí žádné cvičení střední nebo vyšší intenzity.
  • Málo fyzicky aktivní: Aktivity střední a vyšší intenzity se u málo fyzicky aktivních lidí sice vyskytují, ale jejich celkové týdenní množství je nižší než doporučené.
  • Fyzicky aktivní: Fyzicky aktivní lidé splňují doporučení pro týdenní množství fyzické aktivity v rozsahu 150 až 300 minut aktivity střední intenzity nebo 75 až 150 minut aktivity vyšší intenzity (případně odpovídající kombinaci aktivit střední a vyšší intenzity).
  • Vysoce fyzicky aktivní: V tomto případě člověk provádí týdně více než 300 minut aktivity střední intenzity nebo 150 minut aktivity vyšší intenzity (případně odpovídající kombinaci aktivit střední a vyšší intenzity).
Tabulka: Hodnota úrovně tělesné aktivity (PAL) u lidí s různým životním stylem
PAL Intenzita tělesné aktivity v zaměstnání a ve volném čase
1,2–1,3 výlučně sedavý či lehavý způsob života
1,4–1,5 výlučně sedavé zaměstnání s minimem volnočasových aktivit
1,6–1,7 převážně sedavé zaměstnání spojené s občasným dodatečným výdejem energie na chůzi nebo stání, nízká nebo žádná volnočasová aktivita
1,8–1,9 zaměstnání, při němž člověk převážně stojí nebo chodí
2,0–2,4 fyzicky namáhavé zaměstnání nebo velmi aktivní trávení volného času

Zdroj: Německá společnost pro výživu (DGE)

Viz také tělesná aktivita, metabolický ekvivalent.