fyzicky neaktivní

Fyzicky neaktivní (v souvislosti s pohybovou aktivitou) je označení pro jednu ze čtyř úrovní tělesné aktivity. Kromě aktivit nízké intenzity, které jsou nezbytné pro zvládání každodenních činností, fyzicky neaktivní lidé neprovádějí žádné cvičení střední nebo vyšší intenzity.

Viz také doporučení pro pohybovou aktivitu, úroveň tělesné aktivity, málo fyzicky aktivní, fyzicky aktivní, vysoce fyzicky aktivní.