fyzicky aktivní

Fyzicky aktivní (v souvislosti s pohybovou aktivitou) je označení pro jednu ze čtyř úrovní tělesné aktivity. Fyzicky aktivní lidé splňují doporučení pro týdenní množství fyzické aktivity v rozsahu 150 až 300 minut aktivity střední intenzity nebo 75 až 150 minut aktivity vyšší intenzity (případně odpovídající kombinaci aktivit střední a vyšší intenzity).

Viz také doporučení pro pohybovou aktivitu, úroveň tělesné aktivity, fyzicky neaktivní, málo fyzicky aktivní, vysoce fyzicky aktivní.