noradrenalin

Noradrenalin neboli norepinefrin je hormon, který se uvolňuje z dřeně nadledvin a z ní je také uvolňován do krevního oběhu. Kromě toho vzniká i v některých místech nervového systému. Podobně jako adrenalin se podílí na spuštění poplachové reakce. Noradrenalin je zároveň jedním z neurotransmiterů.

Noradrenalin se řadí mezi katecholaminy, aminové hormony a také mezi stresové hormony.

Obrázek: Chemická struktura noradrenalinu. V levé části obrázku jsou barevně odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (šedá), dusíku (modrofialová), kyslíku (červená) a vodíku (bílá). V pravé části obrázku konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. dusíku nebo kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Související příspěvky: