inhibitor

Inhibitor je látka, která zpomaluje nebo úplně znemožňuje určitou chemickou reakci. V lékařství se tento pojem užívá nejčastěji v souvislosti s inhibitory konkrétních enzymů. Například inhibitory ACE (používané při léčbě hypertenze a srdečního selhání) blokují tzv. angiotenzin-konvertující enzym, což se v konečném důsledku projeví poklesem krevního tlaku.

Odvozené sloveso je inhibovat.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz inhibitor.