aktivní sledování (u nádorových onemocnění)

Aktivní sledování (angl. active surveillance) je léčebný plán, který spočívá v pečlivém sledování stavu pacienta, ale bez podávání jakékoli léčby, dokud se nezmění výsledky prováděných vyšetření, které nově ukážou, že pacientův stav se zhoršuje. Záměrem aktivního sledování je předejít problémům, které mohou být způsobeny léčbou (například protinádorovou léčbou, která může mít řadu vedlejších účinků). Aktivní sledování se používá například u některých pacientů s karcinomem prostaty. Nízce rizikové karcinomy prostaty (viz riziková skupina) se totiž vyznačují tím, že jejich postup (progrese) bude velmi pomalý nebo dokonce vůbec žádný, a pacientovi nebudou dlouhou dobu působit žádné potíže. U tohoto typu karcinomu prostaty je rozumnou volbou právě aktivní sledování: objevený nádor není léčen okamžitě, ale lékař jej začne pečlivě sledovat. Kurativní léčba je zahájena až v případě, že nádor začne růst (progredovat). Na základě tohoto přístupu je pacient po určitou dobu nebo zcela ušetřen vedlejších účinků chirurgického zákroku. Aktivní sledování je doporučováno pouze u některých nádorů prostaty, a to ve skupině pacientů s nízkým rizikem.

Aktivní sledování je typem odložené léčby.

Pozor: Aktivní sledování není totéž co pozorné vyčkávání, které se používá v rámci paliativní léčby.