léčebný plán

Léčebný plán je podrobný plán s informacemi o onemocnění konkrétního pacienta, cílem léčby, možnostech léčby onemocnění a možných vedlejších účicích a předpokládané délce léčby. Plán léčby může obsahovat rovněž informace o předpokládaných nákladech na léčbu, případně i o následné péči po ukončení léčby. Léčebný plán je vypracován přijímajícím lékařem a používá se zejména v oborech, kde je předpokládáno delší trvání léčby, vyšší náklady na léčbu, případně kombinace obojího (například onkologie, stomatologie apod.).