zhoubné nádory varlat

Zhoubné nádory varlat je odborný název pro rakovinu varlat. Tyto zhoubné nádory v převážné většině (cca 95 %) případů vznikají přímo uvnitř varlete – tedy ve tkáni, kde se za normálních okolností tvoří zdravé zárodečné buňky, tj. budoucí spermie. Odborníci proto tuto formu rakoviny varlat označují také jako germinální nádor neboli nádor ze zárodečných buněk. Mnohem méně často zhoubný nádor vzniká v pojivové tkáni varlete, chámovodu nebo šourku.

Zhoubné nádory varlat se vyskytují se obvykle u mužů ve věku 15 až 40 let a nejčastějším počátečním příznakem je bulka nebo otok varlete. Čím dříve je onemocnění diagnostikováno, tím úspěšnější je léčba. Odborníci proto doporučují, aby muži prováděli pravidelné samovyšetření varlat (ideálně 1× měsíčně), a v případě zjištění jakýchkoli abnormalit co nejdříve navštívili svého praktického lékaře.

Terminologická poznámka: Pro zhoubné nádory varlat se používá rovněž označení testikulární nádory.

Obrázek: Zhoubný nádor varlete – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také zhoubný nádor, varlata.