surveillance

Surveillance je výraz převzatý z francouzštiny, který v doslovném překladu znamená „dohled“, „dozor“ nebo „ostraha“. V souvislosti s lékařstvím znamená systematický a nepřetržitý sběr, analýzu a interpretaci dat, na které bezprostředně navazuje sdílení zjištěných výsledků a závěrů jednak s odborníky, kteří by o daných poznatcích měli být informováni, jednak s politickými činiteli, kteří mají možnost přijmout odpovídající opatření, je-li to třeba. Surveillance se uplatňuje zejména v epidemiologii a v oblasti veřejného zdraví.