pozorné vyčkávání (u karcinomu prostaty)

Pozorné vyčkávání (angl. watchful waiting) znamená, že lékař pravidelně kontroluje pacientův stav, provádí různá vyšetření nebo testy, ale léčbu nepodává, dokud se neobjeví nebo nezmění příznaky. Záměrem pozorného vyčkávání je předejít problémům, které mohou být způsobeny léčbou (zejména protinádorovou léčbou, která může mít řadu vedlejších účinků). Pozorné vyčkávání se používá u některých pacientů s karcinomem prostaty, kteří jsou ve vyšším věku a/nebo se u nich zároveň vyskytují jiná onemocnění. V takových případech lékaři zvažují očekávaný přínos oproti riziku zatěžující operace nebo radioterapie. Teprve v případě, že zhoubný nádor způsobuje pacientovi potíže, navržená paliativní léčba je zaměřena pouze na ně, nikoli na samotný nádor.

Pozorné vyčkávání je typem odložené léčby.

Pozor: Pozorné vyčkávání není totéž co aktivní sledování, které se používá v rámci kurativní léčby.