odložená léčba

Odložená léčba (angl. deferred therapy) znamená, že lékař pečlivě sleduje pacientův stav, provádí různá vyšetření nebo testy, ale léčbu nepodává, dokud se neobjeví nebo nezmění příznaky, nebo dokud se nezmění výsledky prováděných vyšetření. Záměrem odložené léčby je předejít problémům, které mohou být způsobeny léčbou (například protinádorovou léčbou, která může mít řadu vedlejších účinků).

Odložená léčba se používá například u některých pacientů s karcinomem prostaty: