karcinom prostaty

Karcinom prostaty je odborný název pro rakovinu prostaty. Tento zhoubný nádor je nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u mužů v České republice. Vysokou incidenci zhoubných nádorů prostaty však mají všechny vyspělé země. Rakovina prostaty nejčastěji postihuje starší muže. Podle pokročilosti onemocnění rozlišujeme lokalizovaný, lokálně pokročilý a metastatický karcinom prostaty. Podle toho, zda nádor ke svému růstu potřebuje či nepotřebuje androgeny (mužské pohlavní hormony), rozlišujeme hormonálně citlivý a kastračně rezistentní karcinom prostaty.

Obrázek: Zjednodušené schéma čtyř „hlavních“ klinických stadií karcinomu prostaty. TNM klasifikace rozlišuje stadia podrobněji. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také karcinom, prostata a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz karcinom prostaty.