TNM klasifikace

TNM klasifikace je jedním z nejrozšířenějších klasifikačních systémů při diagnostice zhoubných nádorů. Tento systém popisuje rozsah zhoubného nádoru a jeho případné šíření (metastázy) v pacientově těle pomocí tří ukazatelů (T, N a M):

TNM klasifikace se používá k popisu většiny typů zhoubných nádorů.