TNM klasifikace

TNM klasifikace je jedním z nejrozšířenějších klasifikačních systémů při diagnostice zhoubných nádorů. Tento systém popisuje rozsah zhoubného nádoru a jeho případné šíření (metastázy) v pacientově těle pomocí tří ukazatelů (T, N a M):

  • T (lat. tumor) – popisuje velikost nádoru a jeho případné šíření do okolních tkání,
  • N (lat. nodulus) – vyjadřuje, zda se nádorové buňky rozšířily do regionálních lymfatických uzlin či nikoli,
  • M (lat. metastasis) – znamená nepřítomnost či přítomnost metastáz (rozšíření zhoubného nádoru do jiných částí těla).

TNM klasifikace se používá k popisu většiny typů zhoubných nádorů. U některých typů nádorů se však používají i jiné klasifikace, např. FIGO klasifikace pro zhoubné nádory ženských pohlavních orgánů.

Související příspěvky: