kastračně rezistentní karcinom prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty neboli CRPC (zkratka pochází z anglického názvu castrate-resistant prostate cancer) je karcinom prostaty, který pokračuje v růstu, i když množství testosteronu v těle je sníženo na velmi nízkou úroveň. U některých pacientů s karcinomem prostaty se stává, že jejich zhoubný nádor byl dříve hormonálně citlivý (zvláště v časném stadiu), a proto ošetřující onkolog mohl jako vhodnou léčbu zvolit například androgenní deprivaci. V pokročilejším stadiu již však nádor na tuto léčbu přestal reagovat (stal se vůči ní rezistentní): právě tehdy je označován jako CRPC.

Viz také kastrace, rezistence, karcinom prostaty, hormonálně citlivý karcinom prostaty.