hormonálně citlivý karcinom prostaty

Hormonálně citlivý karcinom prostaty neboli HSPC (zkratka pochází z anglického názvu hormone-sensitive prostate cancer) je karcinom prostaty, který ke svému růstu potřebuje androgeny (mužské pohlavní hormony), a proto přestane růst, když androgeny nejsou přítomny. Hormonálně závislá je velká část karcinomů prostaty, zvláště pak v časném klinickém stadiu. Účinným typem léčby může být androgenní deprivace, antiandrogenní léčba, případně maximální androgenní blokáda.

Viz také hormony, karcinom prostaty, kastračně rezistentní karcinom prostaty, hormonálně závislé nádory.