zhoubné nádory dělohy

Zhoubné nádory dělohy je odborný název pro rakovinu dělohy. Pod tímto označením mají lékaři obvykle na mysli zhoubný nádor děložního těla, nikoli děložního hrdla (ten je označován jako karcinom děložního hrdla).

V případě zhoubných nádorů děložního těla se v drtivé většině případů jedná o karcinomy, zatímco sarkomy se vyskytují spíše výjimečně.

Viz také nádor, zhoubný nádor, děloha.