smíšené nervy

Smíšené nervy jsou nervy, které obsahují aferentní (senzorická) i eferentní (motorická) nervová vlákna. Smíšené nervy tak přenášejí signály oběma směry, tzn. dovnitř i ven z centrálního nervového systému. Příklady smíšených nervů jsou trojklanný, lícní, jazykohltanový a bloudivý nerv.

Viz také nervy, motorické nervy, senzorické nervy.