smíšené nervy

Smíšené nervy jsou nervy, které obsahují aferentní i eferentní nervová vlákna. Smíšené nervy tak přenášejí signály oběma směry, tzn. dovnitř i ven z centrálního nervového systému.

Viz také nervy, motorické nervy, senzorické nervy.