motorické nervy

Motorické nervy neboli eferentní nervy jsou nervy, které obsahují eferentní (motorická) nervová vlákna. Motorické nervy prostřednictvím motorických neuronů přenášejí signály (nervové impulzy) z centrálního nervového systému do ostatních částí těla, zejména do svalů a žláz. Příklady motorických nervů jsou okohybný, kladkový, odtahující, přídatný a podjazykový nerv.

Viz také motorický, nervy, senzorické nervy, smíšené nervy.