eferentní nervové vlákno

Eferentní nervové vlákno je axon (dlouhý výběžek) motorického neuronu, který se táhne daleko od těla neuronu a přenáší nervové impulsy z centrálního nervového systému do ostatních částí těla, zejména do svalů a žláz.

Viz také aferentní nervové vlákno.