diferenciální krevní obraz

Diferenciální krevní obraz, diferenciální počet leukocytů nebo jen zkráceně diferenciál je laboratorní vyšetření, které lékaři poskytuje informace o typu a množství bílých krvinek v krvi. Toto vyšetření se obvykle provádí jako součást krevního obrazu a hodnotí se při něm množství pěti různých typů leukocytů: neutrofilů, lymfocytů, monocytů, eozinofilů a bazofilů – a případně i abnormální typy buněk, pokud jsou přítomny. Výsledky se uvádějí v procentech i v absolutních hodnotách a porovnávají se s referenčními rozmezími, aby se určilo, zda jsou hodnoty normální, nízké nebo vysoké. Změny v množství bílých krvinek mohou pomoci při diagnostice mnoha různých onemocnění, včetně virových, bakteriálních a parazitárních infekcí a různých onemocnění krve, jako je například leukemie.

Viz také krevní obraz.