krevní obraz

Krevní obraz neboli CBC (zkratka pochází z anglického názvu complete blood count) je součástí běžného vyšetření krve v rámci preventivní prohlídky nebo např. předoperačního vyšetření. Jedná se o celkové vyšetření krve, jehož výsledkem je popis, poměry a charakteristiky jednotlivých složek krve. Výsledky tohoto vyšetření informují lékaře o tom, do jaké míry počet a kvalita jednotlivých součástí krve (erytrocytů, leukocytů a trombocytů) odpovídají normálu.

Viz také krev, bílý krevní obraz, červený krevní obraz, diferenciální krevní obraz.