lymfocyty

Lymfocyty jsou jedním ze dvou typů agranulocytů a hrají významnou roli v imunitních reakcích. Pouze menší část lymfocytů obíhá v krevním řečišti; většina jich je přítomna v různých tkáních lymfatického systému, jako je např. slezina, mandle či lymfatické uzliny.

Lymfocyty se dále dělí na T-lymfocyty a B-lymfocyty.

Viz také -cyt.