lymfocyty

Lymfocyty jsou podskupinou leukocytů a velmi významnou součástí imunitního systému. Rozlišujeme dvě hlavní třídy lymfocytů:

  • T-lymfocyty jsou odpovědné především za tzv. buněčnou imunitu, neboť rozpoznávají a cíleně likvidují cizorodé nebo infikované buňky,
  • B-lymfocyty vytvářejí a uvolňují protilátky, které se vážou ke zcela konkrétním antigenům na povrchu cizorodých či infikovaných buněk; takto „označenou“ buňku pak zlikvidují jiné buňky imunitního systému.
Vyhledat „lymfocyty“ na NZIP