bazofily

Bazofily jsou jedním ze tří typů granulocytů. Bazofily jsou nejméně početné leukocyty: tvoří pouze 0,5 % všech leukocytů, tzn. 1 bazofil z 200 leukocytů. Bazofily hrají roli při zprostředkování zánětu. Jejich funkce je téměř identická s funkcí mastocytů (ty se však vyskytují ve vazivu), neboť i bazofily obsahují granula, z nichž se může uvolňovat histamin. Mastocyty však sehrávají svou úlohu v časných stadiích zánětu, ať už u alergií nebo u parazitárních infekcí, zatímco bazofily jsou zacíleny na pozdní stadia.