komunitní pneumonie

Komunitní pneumonie neboli CAP (zkratka pochází z anglického názvu community-acquired pneumonia) označuje zápal plic, kterým se člověk nakazil mimo zdravotnické zařízení. CAP je nejčastějším typem zápalu plic a postihuje lidi všech věkových kategorií. Mezi její původce patří bakterie, viry, plísně a parazité. Diagnóza se stanoví na základě příznaků, fyzikálního vyšetření, rentgenového snímku a/nebo vyšetření sputa. Pacienti s CAP někdy vyžadují hospitalizaci. Některým formám CAP lze předcházet očkováním.

Viz také pneumonie, nozokomiální pneumonie.