nozokomiální pneumonie

Nozokomiální pneumonie neboli HAP (zkratka pochází z anglického názvu hospital-acquired pneumonia) označuje zápal plic, kterým se člověk nakazil ve zdravotnickém zařízení. Z epidemiologického hlediska je HAP definována jako pneumonie, která vzniká nejdříve 48 hodin od přijetí pacienta do nemocnice a nejpozději do 14. dne od propuštění pacienta z nemocnice. HAP je druhou nejčastěji se vyskytující nozokomiální infekcí (po infekcích močových cest), a obvykle prodlužuje pobyt v nemocnici o 1–2 týdny.

Viz také pneumonie, komunitní pneumonie.