fyzikální vyšetření

Fyzikální vyšetření je základním lékařským postupem při prvním vyšetření pacienta. Lékař jej provádí pouze pomocí svého zraku, sluchu, hmatu nebo čichu, případně s využitím jednoduchých pomůcek (např. fonendoskop či neurologické kladívko).

Poznámka: Výraz „fyzikální vyšetření“ vznikl nepřesným překladem z anglického výrazu physical examination, což znamené „fyzické“ (ve významu „tělesné“, jako protiklad „duševního“) vyšetření. Striktně jazykově vzato by „fyzikálním vyšetřením“ mělo být vyšetření, které má původ ve fyzikálních metodách (například zobrazovací metody), avšak význam tohoto výrazu se v češtině posunul.

Vyhledat „fyzikální vyšetření“ na NZIP