zdravotnické zařízení

Pojmem zdravotnické zařízení se rozumí prostory určené k poskytování zdravotních služeb (např. ambulance soukromého lékaře, nemocnice, lékárny atd.).

Pojem souvisí s kategoriemi:

Poskytovatelé zdravotních služeb