sputum

Sputum je latinský výraz pro „chrchel“ či „hlen“, tzn. materiál, který pacient vykašlává. Vzhled i obsah sputa může mít zásadní význam pro diagnózu onemocnění.

Viz také tělesná tekutina.