epitel

Epitel je vrstva buněk, která kryje povrch těla nebo vystýlá tělesnou dutinu. Až na drobné výjimky jsou všechny vnější a vnitřní povrchy těla pokryty epitelem. Jako příklady lze uvést vnější vrstvu kůže (tzv. epidermis) nebo vnitřní výstelku všech útrobních dutin (žaludek, dýchací cesty, střeva, děloha apod.).

Viz také endotel.