epitel

Epitel je vrstva buněk, která kryje povrch těla nebo vystýlá tělesnou dutinu. Až na drobné výjimky jsou všechny vnější a vnitřní povrchy těla pokryty epitelem. Jako příklady lze uvést vnější vrstvu kůže (tzv. epidermis) nebo vnitřní výstelku všech útrobních dutin (žaludek, dýchací cesty, střeva, děloha apod.).

Viz také endotel.

Vyhledat „epitel“ na NZIP