mononenasycené mastné kyseliny

Mononenasycené mastné kyseliny neboli MUFA (zkratka pochází z anglického názvu monounsaturated fatty acids) jsou nenasycené mastné kyseliny, jejichž „vnitřní“ (chemická) struktura se vyznačuje jednou tzv. dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku. Mastné kyseliny si můžeme zjednodušeně představit jako řetízky kuliček (uhlíků). V případě mononenasycených mastných kyselin jsou spolu jednotlivé kuličky (uhlíky) ve většině míst spojeny jedním provázkem (vazbou), ale v jednom místě jsou spojeny dvěma provázky (vazbami). Příkladem mononenasycené mastné kyseliny je kyselina olejová.

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura omega-9 mastné kyseliny, v tomto případě kyseliny olejové. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. V případě omega-9 mastných kyselin se první dvojná vazba nachází mezi devátým a desátým atomem uhlíku (znázorněno červeně). (Zdroj: depositphotos.com)

Mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny (s výjimkou transmastných kyselin) mohou mít pozitivní vliv na zdraví člověka, neboť příznivě ovlivňují hladinu krevních lipidů.

Z mononenasycených mastných kyselin se skládají mononenasycené tuky.

Viz také mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny.

Související příspěvky: