krevní lipidy

Krevní lipidy jsou lipidy vyskytující se v krvi, ať už volné, nebo vázané na jiné molekuly. Krevní lipidy jsou obvykle jsou transportovány ve formě různých typů lipoproteinů.

Viz také krev, lipidy.