homocystein

Homocystein je metabolický meziprodukt, který v lidském těle přirozeně vzniká v rámci metabolismu proteinů. Zvýšená koncentrace homocysteinu v krvi je spojována se zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a ischemické choroby dolních končetin (ačkoli přímá příčinná souvislost zatím nebyla jednoznačně prokázána). Příčinou zvýšené hladiny homocysteinu v krvi může být mj. nedostatek některých vitaminů skupiny B, konkrétně kyseliny listové, vitaminu B6 a vitaminu B12.

Obrázek: Chemická struktura homocysteinu. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), vodíku (bílá), dusíku (modrá) a kyslíku (červená) a síry (žlutá). (Zdroj: By Ben Mills and Jynto, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10268714)

Viz také cystein.