homocystein

Homocystein je meziprodukt metabolismu proteinů, jehož zvýšená koncentrace v krvi je spojována se zvýšeným rizikem ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a ischemické choroby dolních končetin (ačkoli přímá příčinná souvislost zatím nebyla jednoznačně prokázána). Příčinou zvýšené hladiny homocysteinu v krvi může být mj. nedostatek některých vitaminů skupiny B, konkrétně kyseliny listové, vitaminu B6 a vitaminu B12.