cystein

Cystein je jedna z dvaceti základních aminokyselin, z nichž jsou tvořeny proteiny v lidském těle. Cystein (zkratka Cys pochází z anglického názvu cysteine) se zároveň řadí mezi podmíněně esenciální aminokyseliny.

Obrázek: Chemická struktura cysteinu. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (šedá), vodíku (bílá), dusíku (modrofialová), kyslíku (červená) a síry (žlutá). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také podmíněně esenciální aminokyseliny, homocystein.

Související příspěvky: