ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je onemocnění tepen dolních končetin. Porucha prokrvení (ischemie) končetiny může být akutním stavem (akutní tepenná ischemie končetiny), kdy uzávěr postihne i dosud zdravou tepnu. Jde o stav bezprostředně ohrožující končetinu, který musí být řešen se stejnou rychlosti jako jiné akutní ischemické příhody (infarkt myokardu nebo iktus).

Příčinou chronické ischemie je ve většině případů aterosklerotický proces, který způsobuje ucpávání tepen a následnou poruchu prokrvení končetiny (ischemii). Typickým projevem ICHDK je bolest postižené končetiny po ujití určité vzdálenosti.

Poruchu prokrvení lze prokázat ultrazvukovým vyšetřením. Léčebně se uplatňují léky protisklerotické, protidestičkové a vasodilatační, nebo invazivní cévní postupy.
Vyhledat „ischemická choroba dolních končetin“ na NZIP