POCT metody

POCT metody (zkratka pochází z anglického názvu point of care testing) jsou metody, které umožňují zjišťování důležitých laboratorních parametrů přímo v ordinaci praktického lékař. Příkladem je metoda CRP (C-reaktivní protein), který pomáhá lékaři v rozhodování o nasazení antibiotik při zánětech horních dýchacích cest. Jinou metodou se kontroluje nastavení protisrážlivé léčby warfarinem, další metodou hladina cukru nebo glykovaného hemoglobinu. Podobně se stanovuje přítomnost krevního barviva ve stolici.
Vyhledat „POCT metody“ na NZIP