POCT metody

V ordinacích praktických lékařů jsou využívány tzv. POCT metody (zkratka pochází z anglického výrazu point of care testing), které umožňují zjišťování důležitých laboratorních parametrů přímo v ordinaci. Příkladem je metoda CRP (C-reaktivní protein), který pomáhá lékaři v rozhodování o nasazení antibiotik při zánětu horních cest dýchacích. Jinou metodou se kontroluje nastavení protisrážlivé léčby warfarinem, další metodou hladina cukru nebo glykovaného hemoglobinu. Podobně se stanovuje přítomnost krevního barviva ve stolici.
Vyhledat „POCT metody“ na NZIP