POCT metody

POCT metody (zkratka pochází z anglického názvu point-of-care testing) jsou metody, které umožňují zjišťování důležitých laboratorních parametrů přímo v místě zdravotní péče, která je poskytována pacientovi (tedy nikoli v laboratoři), například:

S využitím POCT metod lze stanovit širokou škálu různých ukazatelů, například: