POCT metody

POCT metody (zkratka pochází z anglického názvu point of care testing) jsou metody, které umožňují zjišťování důležitých laboratorních parametrů přímo v ordinaci praktického lékař. Příkladem je metoda CRP (C-reaktivní protein), který pomáhá lékaři v rozhodování o nasazení antibiotik při zánětech horních dýchacích cest. Jinou metodou se kontroluje nastavení protisrážlivé léčby warfarinem, další metodou hladina cukru nebo glykovaného hemoglobinu. Podobně se stanovuje přítomnost krevního barviva ve stolici.