jednotka intenzivní péče

Jednotka intenzivní péče (JIP) je specializované nemocniční oddělení, které pečuje o pacienty v kritickém stavu.

Viz také intenzivní medicína.