hemoglobin

Hemoglobin je červené krevní barvivo, které umožňuje přenos kyslíku (O2) a oxidu uhličitého (CO2) mezi plícemi a tkáněmi. Hemoglobin je přítomen ve velkém množství v erytrocytech (červených krvinkách).