hemoglobin

Hemoglobin je červené krevní barvivo a zároveň protein, který umožňuje přenos kyslíku (O2) a oxidu uhličitého (CO2) mezi plícemi a tkáněmi. Hemoglobin je přítomen ve velkém množství v červených krvinkách.