test okultního krvácení do stolice

Test okultního krvácení do stolice (TOKS) je jedna ze dvou metod, které se v České republice používají ve screeeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Tento jednoduchý test, může odhalit časné příznaky kolorektálního karcinomu. TOKS můžete provést i v soukromí svého domova. Obnáší to odběr nepatrného vzorku stolice pomocí speciální odběrové sady. Vzorek je poté potřeba odeslat do specializované laboratoře (to může snadno zajistit váš praktický lékař).

Laboratorní vyšetření zjistí, zda je ve vzorku vaší stolice přítomno i sebemenší množství krve, které často ani nelze zpozorovat pouhým okem. Krev ve stolici ještě nemusí znamenat, že se u vás rozvinul kolorektální karcinom; někdy to může být známka hemoroidů nebo jiných, nepříliš závažných potíží. Pokud je však krev ve stolici detekována, lékař vás odešle na další vyšetření, aby zjistil příčinu tohoto krvácení.

Viz také screeningová kolonoskopie, kolorektální karcinom.