CRP

CRP je zkratka pro tzv. C-reaktivní protein – bílkovinu, jejíž vyšší koncentrace je časnou známkou zánětu. CRP se běžně vyšetřuje v ordinacích praktických lékařů, jeho hodnotu lze orientačně stanovit i domácím testem.
Vyhledat „CRP“ na NZIP