dispenzarizace

Dispenzarizace neboli dispenzární péče (v souvislosti s nějakým onemocněním) je odborná lékařská péče, jejímž účelem je systematické dlouhodobé sledování a ovlivňování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího závažnou nemocí, s cílem předcházení komplikacím. Příkladem dispenzarizovaných onemocnění jsou:

Dispenzarizace se skládá z pravidelných kontrol, při kterých jsou prováděna potřebná vyšetření.

Poznámky:

  1. Kromě výše uvedeného významu „dispenzární péče“ rozlišujeme dispenzární prenatální péči – ta je v České republice poskytována všem těhotným ženám v průběhu celého těhotenství.
  2. Pojem „dispenzární péče“ je mylně někdy zaměňován s pojmem následná péče, protože oba typy péče navazují na diagnostický proces a stabilizaci akutního stavu.