dispenzarizace

Dispenzarizace neboli dispenzární péče je odborná lékařská péče, jejímž účelem je systematické dlouhodobé sledování a ovlivňování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího závažnou nemocí, s cílem předcházení komplikacím. Příkladem dispenzarizovaných onemocnění jsou:

Dispenzarizace se skládá z pravidelných kontrol, při kterých jsou prováděna potřebná vyšetření.

Poznámka: Pojem „dispenzární péče“ je mylně někdy zaměňován s pojmem následná péče, protože oba typy péče navazují na diagnostický proces a stabilizaci akutního stavu.