dispenzarizace

Dispenzarizace je aktivní kontinuální péče (sledování) pacienta, ohroženého nebo trpícího nemocí nebo zhoršením zdravotního stavu, u kterého lze podle vývoje nemoci předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zjištění může zásadním způsobem ovlivnit léčbu a prognózu pacienta. Tak praktický lékař sleduje například pacienty s arteriální hypertenzí, vysokým cholesterolem nebo diabetes mellitus. Dispenzarizace se skládá z pravidelných kontrol, při kterých jsou prováděna potřebná vyšetření.
Vyhledat „dispenzarizace“ na NZIP