dispenzarizace

Dispenzarizace neboli dispenzární péče je odborná lékařská péče, jejímž účelem je systematické dlouhodobé sledování a ovlivňování zdravotního stavu pacienta ohroženého nebo trpícího závažnou nemocí, s cílem předcházení komplikacím. Příkladem dispenzarizovaných onemocnění jsou:

Dispenzarizace se skládá z pravidelných kontrol, při kterých jsou prováděna potřebná vyšetření.

Poznámka: Pojem „dispenzární péče“ je někdy zaměňován s pojmem následná péče. Z praktického pohledu mezi dispenzární péčí a následnou péčí není věcný rozdíl.

Vyhledat „dispenzarizace“ na NZIP