následná péče

Následná péče je zdravotní péče poskytovaná pacientovi poté, co byla ukončena léčba konkrétního onemocnění. Tento typ péče může zahrnovat opakované lékařské prohlídky a různá vyšetření. Následná péče je poskytována za účelem doléčení závažných stavů nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče (odborné léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných) pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí.

Poznámka: Pojem „následná péče“ je někdy mylně zaměňován s pojmem dispenzární péče, protože oba typy péče navazují na diagnostický proces a stabilizaci akutního stavu.