onemocnění plic

Onemocnění plic může být akutní nebo chronické. Mezi akutní potíže se řadí například zápal plic. K chronickým onemocněním plic patří například chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) či karcinom plic.

Na diagnostiku a léčbu onemocnění plic se specializují pneumologové.

Viz také plíce, dýchací systém.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Dýchací cesty a plíce