dispenzární prenatální péče

Dispenzární prenatální péče je zdravotní péče, která je poskytována těhotným ženám v průběhu celého těhotenství. Většina zdravotních služeb, které žena v tomto životním období potřebuje, je v České republice standardně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jinými slovy, standardní dispenzární prenatální péče je hrazena zdravotní pojišťovnou. Podle zdravotních potřeb a rizik těhotné ženy se rozsah poskytované péče může v jednotlivých případech lišit. O míře rizika rozhodují ošetřující lékaři, a to na základě anamnestických údajů a klinického vyšetření.

Viz také dispenzární péče, prenatální, zdravotní péče.