chronická obstrukční plicní nemoc

Chronická obstrukční plicní nemoc neboli CHOPN je závažné onemocnění plic, při kterém jsou dýchací cesty částečně zablokované a postižený člověk má potíže s dýcháním.

Viz také chronický, obstrukce, plíce.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)