astma

Astma je chronické zánětlivé onemocnění sliznice průdušek s projevy obstrukce upravitelné obvykle spontánně nebo pod vlivem terapie. Alergie je nikoli jedinou, ale nejčastější příčinou rozvoje astmatu a alergická rýma je uváděna jako hlavní rizikový faktor.

U alergiků je třeba pamatovat na to, že příznaky alergického zánětu průdušek jsou často atypické. Astma se nemusí projevovat záchvaty dušnosti s typickými pískoty při výdechu, ale pouze vleklým dráždivým kašlem nebo opakujícími se záněty průdušek.

Přítomnost astmatu nevylučuje ani zcela normální poslechový a spirometrický nález v době vyšetření. Pro stanovení diagnózy je rozhodující anamnéza a průkaz ovlivnitelné obstrukce dýchacích cest.

Astma zlepšují pravidelně podávané protizánětlivé léky a léky rozšiřující průdušky při akutním zhoršení.

Vyhledat „astma“ na NZIP