astma

Astma patří ve vyspělém světě k nejčastějším chronickým onemocněním. Na rozdíl od některých jiných chronických onemocnění se navíc může objevit v jakémkoli věku: postiženy mohou být i děti a mladí lidé. Astma se vyznačuje trvalým zánětem dýchacích cest. Včasná diagnostika a cílená medikamentózní léčba pomáhá předcházet závažným komplikacím. Pokud příznaky jako kašel a zahlenění nebo dušnost přetrvávají delší dobu, je potřeba co nejdříve vyhledat lékaře.

Odvozené přídavné jméno je astmatický. Člověk, kterému bylo diagnostikováno astma, je označován jako astmatik.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Astma