chronické onemocnění

Chronické onemocnění je takové onemocnění, které přetrvává dlouhou dobu (podle některých definic déle než tři měsíce) a které je prakticky nevyléčitelné. Cílem zdravotní péče u chronických onemocnění je zajištění co nejvyšší kvality života nemocného, a to stabilizací stavu a zabráněním rozvoje komplikací.

Mezi nejčastější nevyléčitelná chronická onemocnění patří například cukrovka, astma, chronické srdeční selhání, chronická obstrukční plicní nemoc, chronické onemocnění ledvin a mnohá neurodegenerativní onemocnění. Nádorová onemocnění jsou sice nejznámější, nikoli však nejčastější formou nevyléčitelné nemoci.

Viz také chronický.