chronické onemocnění

Chronické onemocnění je takové onemocnění, které přetrvává dlouhou dobu (podle některých definic déle než tři měsíce) a které je prakticky nevyléčitelné.

Lidský život se v rozvinutých zemích v průběhu minulého století prudce změnil, a s ním se změnilo i to, proč lidé chodí k lékaři. Dříve bylo hlavním posláním medicíny pomáhat lidem překonat náhlé a dramatické zhoršení zdraví, nejčastěji v důsledku infekční nemoci nebo úrazu, a po znovudosažení zdraví je opět propustit. Dnes tvoří pacienti, kteří potřebují přemostit krizi a vyléčit, v rozvinutých zemích jen menšinu. Většina pacientů, které lékař v nemocnici nebo ordinaci vidí, jsou lidé, jejichž nemoc neodejde, je chronická a z života pacienta už nikdy nezmizí. Vítězná medicína, jejímž dědictvím jsou i často používané obraty válečného jazyka jako „souboj s nemocí“, „vyhrát / prohrát bitvu s rakovinou“ nebo „vzdát boj“, musela znovu najít své místo ve světě, kde lidé stonají jinak a umírají jinak než v předchozích stoletích. Součástí tohoto nového údělu moderní medicíny je i přijetí faktu, že tam, kde byly vyčerpány možnosti vyléčení nemoci a návratu do plného zdraví, práce lékaře nekončí – jen se místo na vyléčení musí přeorientovat na dialog o kvalitě života s nemocí. Systematický rozvoj medicíny chronických onemocnění, rehabilitace, geriatrie i paliativní medicíny je součástí této proměny moderního zdravotnictví.

Mezi nejčastější nevyléčitelná chronická onemocnění patří například cukrovka, astma, chronické srdeční, plicní nebo ledvinné selhávání, a mnohá neurologická onemocnění. Nádorová onemocnění jsou sice nejznámější, ale nikoliv nejčastější formou nevyléčitelné nemoci.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Paliativní medicína
Vyhledat „chronické onemocnění“ na NZIP