Pohybový aparát

Pohybový aparát člověku umožňuje pohyb, a to prostřednictvím svalového systému a kosterního systému. Řadí se sem všechny struktury, které člověku umožňují jak pohyb, tak aktivní udržování nějaké (nejen vzpřímené) polohy. Patří sem kosti, klouby, vazy, šlachy a systémy svalů a fascií. Komplexní souhra všech těchto prvků člověku umožňuje naplno využívat svých motorických schopností, ať už se jedná o pohyb silový nebo o jemné pohyby rukou či mimických svalů.


 • Pohybový aparát

  Pohybový aparát lidského těla zahrnuje všechny struktury, které člověku umožňují nejen pohyb, ale i aktivní udržování (nejen vzpřímené) polohy. Kromě držení těla a udržování jeho základního tvaru svalový a kosterní systém rovněž chrání před poškozením některé životně důležité orgány, jako jsou například srdce nebo plíce.

 • Kosti (kostra)

  Lidská kostra není jen pevná konstrukce, jedná se o nesmírně aktivní systém. V kostře dospělého člověka neustále dochází k tvorbě i k odbourávání kostní tkáně. Rychlost tvorby i odbourávání kostí jsou téměř shodné, proto hmotnost kostní tkáně zůstává prakticky konstantní. Proces přestavby kostí je velmi důležitý například při hojení zlomenin.

 • Páteř

  Páteř je pro kostru jakousi centrální pohyblivou osou. Tvoří nosnou kostru těla a zajišťuje, že můžeme stát vzpřímeně.

 • Svaly

  Svalová tkáň má schopnost vyvíjet mechanickou sílu a pohybovat částmi těla. Svaly jsou tak zodpovědné za chůzi, běh, pohyby trávicího traktu nebo i tlukot srdce. I ty nejmenší pohyby mohou probíhat pouze s pomocí svalů. Některé svaly lze ovládat vůlí, zatímco jiné vykonávají svou práci, aniž bychom je mohli vědomě ovlivnit.

 • Klouby

  Klouby jsou pohyblivá spojení mezi dvěma nebo více kostmi, která umožňují cílený pohyb. Tzv. synoviální kloub se skládá z kloubní hlavice, kloubní jamky a kloubní dutiny, která se nachází mezi těmito dvěma kloubními plochami. Celý kloub je pak obklopen kloubním pouzdrem. V lidském těle je takových „pravých“ kloubů více než 100.

 • Rameno: struktura a funkce

  Ramena spojují trup s horními končetinami. Vyznačují se speciální biomechanikou, která umožňuje velmi široký rozsah pohybu: pažemi lze pohybovat v téměř jakémkoli směru. Rameno je tak nejpohyblivějším kloubním systémem v těle. Kvůli své komplikované struktuře je však zároveň velmi náchylné k poranění.