Pohybový aparát: základní informace

Termín pohybový aparát neboli svalový a kosterní systém lidského těla zahrnuje všechny struktury, které člověku umožňují jak pohyb, tak aktivní udržování nějaké (nejen vzpřímené) polohy. Patří sem kosti, klouby, vazy, šlachy a systémy svalů a fascií. Komplexní souhra všech těchto prvků člověku umožňuje naplno využívat svých motorických schopností, ať už se jedná o pohyb silový nebo o jemné pohyby rukou či mimických svalů.


Články

  • Pohybový aparát

    Pohybový aparát lidského těla zahrnuje všechny struktury, které člověku umožňují nejen pohyb, ale i aktivní udržování (nejen vzpřímené) polohy. Kromě držení těla a udržování jeho základního tvaru svalový a kosterní systém rovněž chrání před poškozením některé životně důležité orgány, jako jsou například srdce nebo plíce.

  • Kosti (kostra)

    Lidská kostra není jen pevná konstrukce, jedná se o nesmírně aktivní systém. V kostře dospělého člověka neustále dochází k tvorbě i k odbourávání kostní tkáně. Rychlost tvorby i odbourávání kostí jsou téměř shodné, proto hmotnost kostní tkáně zůstává prakticky konstantní. Proces přestavby kostí je velmi důležitý například při hojení zlomenin.