Prožít každý den jak nejlépe je to možné

Brožura poskytne informace o podpůrné a pro pacientky se zhoubným onemocněním a pro jejich blízké. Cílem je zlepšit pacientů a jejich blízkých. péče je určená všem pacientům nehledě na jejich věk nebo fázi závažného onemocnění. Může být poskytovaná současně s . Brožura vás seznámí detailně s tím, jak taková péče probíhá.

Pokračujte na původní zdroj

Prožít každý den jak nejlépe je to možné

Související témata: Paliativní medicína