Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

Meningokoková onemocnění patří mezi závažná přenosná infekční onemocnění, která jsou vyvolána bakterií Neiserria meningitidis. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP z 15. ledna 2018 je dostupné v české i v anglické verzi.

Více v kategorii Infekční nemoci

Články na NZIP

  • Invazivní meningokoková onemocnění (IMO)

    Původcem onemocnění je bakterie Neiseseria meningitidis, k nákaze dochází nejčastěji vzdušnou cestou při bližším styku s nemocným nebo bezpříznakovým nosičem. Nejzávažnější jsou invazivní infekce – sepse, meningitidy, či jejich kombinace, které mohou postihnout jedince často z plného zdraví a mají velmi rychlý a fatální průběh.

  • Zdravotnictví České republiky ve srovnání se státy OECD

    Fungování zdravotních systémů je možné porovnávat pomocí řady různých metrik a indikátorů, podle toho, z jakého úhlu pohledu zdravotnictví sledujeme. Následující srovnávací analýza je tak rozložena na 3 části. První část porovnává české zdravotnictví z hlediska ekonomických ukazatelů, druhá část z hlediska kvality základní zdravotní péče a třetí část ukazuje další vybrané indikátory, ve kterých je Česká republika světovou „špičkou“, či naopak kde zaostává.

  • Onemocnění aktuálně: spalničky

    Spalničky jsou vysoce nakažlivé infekční onemocnění, u něhož je v posledních letech zaznamenána klesající proočkovanost populace a související nárůst nových hlášených případů. Webové stránky přinášejí informace o epidemiologii onemocnění aktuálních počtech nových případů na území ČR i v jednotlivých regionech.

Doporučené zdroje