Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob, jmenovitě lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických.
Vyhledat „Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně“ na NZIP